ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


สาริกา แอดเวนเจอร์ พอยท์ จ.นครนายก
สาริกาเนเจอร์ทริ๊ป จ.นครนายก


เทศกาลและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี article

เทศกาลงานประเพณี

ndN.jpg งานพระนครคีรี-เมืองเพชร

wang2_gp.gif    71_petburi3.jpg
จัดทุกวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวเพชรบุรี และเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

 

ndN.jpg งานประเพณีไทยทรงดำ
travel_second_img2_1_1641033895613.jpg
จัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี งานประเพณีไทยทรงดำของชาวลาวโซ่ง หรือไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย เป็นประเพณีการทำบุญในงานจะมีการจัดการละเล่น และการทำอาหารแบบดั้งเดิมของชาวไทยทรงดำ มีการแต่งกายด้วยชุดตามประเพณีที่หาดูได้ยาก จัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

 

ndN.jpg งานประเพณีข้าวห่อกระเหรี่ยง
จัดขึ้นเป็นประจำช่วงขึ้น14 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี  เป็นงานประเพณีที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกระเหรี่ยง ซี่งยังคงอาศัยอยู่ในอำเภอหนองหญ้าปล้อง และอำเภอแก่งกระจาน จัดขึ้นเป็นประจำช่วงขึ้น14 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี article
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี
แผนที่ของจังหวัดเพชรบุรี article
การเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

แก่งกระจาน แอดเวนเจอร์ พอยท์
41 หมู่ 6 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/01474
ชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งเรือยาง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน-ลุ่มน้ำเพชรบุรี
081-6163613,080-0597933 line id=0816163613
adventure09@hotmail.com,webmaster@adventurespoint.com
ทุกวัน 8.00-18.00 น.

แก่งกระจาน แอดเวนเจอร์ พอยท์ รีสอร์ท | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง