ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


สาริกา แอดเวนเจอร์ พอยท์ จ.นครนายก
สาริกาเนเจอร์ทริ๊ป จ.นครนายก


การเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี article
 ข้อมูลการเดินทางของ จ. เพชรบุรี

 

รถยนต์

ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุด คือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไปยังเพชรบุรี เป็นระยะทาง 166 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543

รถไฟ

จากกรุงเทพฯ มีบริการรถไฟไปเพชรบุรีและอำเภอชะอำทุกวัน รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1960 หรือ 0 2223 7010, 0 2223 7020 และยังมีรถไฟออกจากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2411 3102 หรือที่เว็บไซต์ www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

มีทั้งรถประจำทางปรับอากาศ และรถธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2435 1199, 0 2434 7192, 0 2435 5605 หรือรถโดยสารของบริษัทเอกชน ติดต่อที่เพชรบุรีทัวร์ โทร. 0 2435 7408 หรือเว็บไซต์ www.transport.co.th นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารรถประจำทางสายใต้หลายสายที่วิ่งผ่านเพชรบุรี เช่น สายกรุงเทพฯ-ชุมพร สายกรุงเทพฯ-หัวหิน-ปราณบุรี เป็นต้น จากกรุงเทพฯ ยังสามารถเดินทางไปยังอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรีได้ คือ กรุงเทพฯ-ชะอำ, กรุงเทพฯ-ท่ายาง, กรุงเทพฯ-บ้านแหลม อีกด้วย

นอกจากนี้จากตัวเมืองเพชรบุรียังมีรถโดยสารไปหัวหิน ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและราชบุรี

 ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี article
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี
เทศกาลและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี article
แผนที่ของจังหวัดเพชรบุรี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

แก่งกระจาน แอดเวนเจอร์ พอยท์
41 หมู่ 6 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/01474
ชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งเรือยาง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน-ลุ่มน้ำเพชรบุรี
081-6163613,080-0597933 line id=0816163613
adventure09@hotmail.com,webmaster@adventurespoint.com
ทุกวัน 8.00-18.00 น.

แก่งกระจาน แอดเวนเจอร์ พอยท์ รีสอร์ท | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง