ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


สาริกา แอดเวนเจอร์ พอยท์ จ.นครนายก
สาริกาเนเจอร์ทริ๊ป จ.นครนายก


เที่ยวชมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ... article

แก่งกระจาน แอดเวนเจอร์ พอยท์ ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเชิงเกษตร หมู่บ้านวังนางนวล หมู่ที่ 6 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และหมู่บ้านได้รับคัดเลือกจาก กองรักษาความมั่นคงภายในและจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นตัวแทนในการเข้าประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง ประจำปี พศ. 2551 ซึ่งผลการประกวด หมู่บ้านวังนางนวล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ส่งผลให้หมู่บ้านมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้หลายแห่งด้วยกันเช่น แหล่งเรียนรู้จุลินทรีย์ชีวภาพ แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนตัวอย่าง แหล่งเรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและกิจกรรมผจญภัย แหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ OTOP แหล่งเรียนรู้กองทุนยาตัวอย่าง และแปลงทดลองผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงส่งผลให้ แก่งกระจาน แอดเวนเจอร์ พอยท์ บริการกับลูกค้าได้อย่างเป็นมาตรฐานโดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
กิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ชมทะเลหมอก พะเนินทุ่ง อช.แก่งกระจาน article
ดูนก บ้านกร่างแค้มป์ อช.แก่งกระจาน
เรือยนต์ชมวิวเขื่อนดินแก่งกระจาน...
กิจกรรม ดูผีเสื้อ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน... article
เที่ยวชมสวนผลไม้หลังบ้านพัก... article
น้ำตกทอทิพย์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

แก่งกระจาน แอดเวนเจอร์ พอยท์
41 หมู่ 6 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/01474
ชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งเรือยาง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน-ลุ่มน้ำเพชรบุรี
081-6163613,080-0597933 line id=0816163613
adventure09@hotmail.com,webmaster@adventurespoint.com
ทุกวัน 8.00-18.00 น.

แก่งกระจาน แอดเวนเจอร์ พอยท์ รีสอร์ท | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง